Riversdal Perdeskou  GO BACK
START DATE: 20 Feb 2019 - END DATE: 23 Feb 2019 - LOCATION: Riversdal

Facebook Twitter Google +


U word vriendelik uitgenooi na Riversdal Skou 2019.

Die Streekskoue van die Saalperde en SA Boerperde word aangebied. Miniatuurperd-, Perdespring- en nog pretklasse word ook aangebied. Die Ope Afdeling is weer verdeel in Universeel en Tradisioneel.

Vertoners is verantwoordelik vir hul eie Perdepaspoorte en bewegings sertifikate soos vereis deur wetgewing. Sien asseblief aangehegte vorms soos aangevra deur Riversdal Dierekliniek om veearts besoeke te bespoedig.

LW: 2019 Toegang kaartjies word deur Computicket hanteer. Alle kaartjies soos benodig moet op Opsommings blad bestel word. Dit sal aan u ge-epos word.

STAL BESPREKINGS WORD ALLEENLIK AANVAAR BY DIE ONTVANGS VAN DIE 3 VOLLEDIGE VORMS SOOS HIERBO VERWYS VOOR SLUITINGSDATUM!
 

SKOUPROGRAM

Die skouprogram wat uitgestuur word, is ‘n voorlopige program. Na die sluitingsdatum word leë klasse geskrap. Tye van klasse mag verander, maar dag en volgorde bly dieselfde. Finale program word gestuur aan Inskrywers wat sluitingdatum respekteer. Dit sal ook op die skou beskikbaar wees. Vertoners moet asb die sluitingsdatum respekteer.

Geen veranderings, byvoeging of skuif van inskrywings sal op die dag wat klas is plaasvind nie. Veranderings van inskrywings, laat en of ekstra inskrywings sal 10 min na laaste klas van die dag sluit vir die volgende dag se klasse.

SAALPERDE: Vrywaringsvorms tov verbode middels moet by die skoukantoor onderteken word en die nodige Veearts sertifkiate moet ingedien word voor nommers gegee sal word.

OPE: T&U Vertoners sal saam in die baan kompeteer en in die aantreelyn sal Universeel en Tradisioneel verdeel. Die Kampioenskappe sal apart wees.

Enige ras mag in die Ope afdeling inskryf, maar kan dan nie weer in die rasklasse deelneem nie, bv: SAB kan in OPE deelneem, maar kan dan nie weer in SAB klasse ry nie, asook anders om. Dis dan „n kruis inskrywing.
 

ALLE RASSE:

Hier word kruis inskrywings toegelaat!!

Perdefunksie is Donderdag- aand. Vul asb op die opsommingsblad aan hoeveel vertoners dit gaan bywoon.

As gevolg van sterk deelname van alle rasse versoek ons dat u so spoedig moontlik u inskrywings en stalbesprekings sal afhandel.

Akkommodasie bly vertoners se eie verantwoordelikheid.

Skakel my vir enige navrae. Indien ek nie per telefoon beskikbaar is nie, stuur „n "whatsapp"/sms/epos.

By voorbaat dankie vir u samewerking.

Vriendelike Perdegroete

Kokkies Rademan

Sekretaresse – Perde

Documents to Download

# Name Description
1. A Uitnodigingsbrief 2019 *.pdf Format (194.66 KB)
2. B Opsomming 2019 *.pdf Format (365.85 KB)
3. C Rdal Inskrywingsvorm 2019 *.xls Format (1.49 MB)
4. D Riversdal Skou Program 2019 Voorlopig *.xls Format (1.03 MB)
5. E Riversdal VRYWARINGSVORM -Inskrywer - Afrikaan *.pdf Format (38.07 KB)
6. F Rdal WPSP ONDERNEMINGSVORM 2019 *.pdf Format (78.93 KB)
7. G Movement Application *.pdf Format (61.90 KB)
8. H RIVERSDAL PERDE VERTONERS 2019 *.pdf Format (183.81 KB)
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.EVENT INDEX  PAST EVENTS  BACK TO TOP

© Copyright SA Miniature Horse 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Miniature Horse.