News

SA MINIATURE HORSE TAKES 3RD PLACE FOR SUPREME CHILD'S RIDING HORSE

The versatility and dependable temperament of the SA Miniature Horse was again demonstrated at HOY 2017 when a SA Miniature Horse was placed 3rd showing what a super trust builder miniature horses can be for young riders and horse owners.

The winner in each of the horse breed’s children, under 10 ridden classes at HOY ’17 goes through to compete against the winners from all the other breeds to compete for a Supreme Champion and Reserve Champion Child’s riding horse. Congratulations to Hart E Endeavor and 4 year old Lia Erasmus and the handler, Debora Joubert for placing third in a very strong class.

SA MINIATURE PRIDE AT THE NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2016

Baie geluk aan Hester de Bruyn met Pure Perd Mani's Toy 4 You wat SA Rekord breek! Vorige record 1,20m – Mani's Toy spring 1,25 m

RECORD PRICE FOR MINIATURE STALLION

Saturday 14 May 2016 a record price for a miniature stallion was achieved at the Bethlehem auction. The imported stallion Royal Oaks Platinum Pleasure belonging to Mr Abrie Beukes & family of the Stilgewacht Miniature Stud was sold for the record price of R240,000.00. The buyer is Mr & Mrs Andre and Evi van Dyk of the Vygeboom Stud in Naboomspruit.

A record price was also paid for a miniature mare. The mare Stilgewacht Jabulani Valvet also owned by Mr Abrie Beukes and family was sold for R55,000.00. The buyer is Mr Kobus Human from Johannesburg.

The auction was hosted by Vleissentraal Bethlehem.

TV Onderhoude

Elsa Esterhuizen gesels met Coralezet Erasmus, president van die SA Miniatuurperdtelersgenootskap, oor miniatuurperdjies se mark en gebruike.

Elsa Esterhuizen gesels met Coralezet Erasmus, president van die SA Miniatuurperdtelersgenootskap, oor die gebruike en teling van dié diere.

Radio Onderhoud

Gerda Le Roux van Landbouradio gesels met Welma Joubert

Gerda Le Roux van Landbouradio gesels met Coralezet Erasmus

Gerda Le Roux van Landbouradio gesels met Paul Couzyn

Gerda Le Roux van Landbouradio gesels met Marina van der Merwe

RSG Landbou gesels met Coralezet Erasmus

Agri Orbit gesels met Coralezet Erasmus

Awards

The current scores leading up to the following 2022 awards

Kampioen van Kampioene 2023 - Nationals

Champion of Champions - Geldings 2023

Horses-of-the-Year-Awards 2023

How The Scoring System Works

Kampioen van Kampioene Punte Toekenning:
a. In enige skou waar 25 of meer perde ingeskryf is, sal ‘n kampioen 5 punte toegeken word en ‘n reserwe kampioen 3 punte.
b. In enige skou waar minder as 25 perde ingeskryf is, sal ‘n kampioen 2,5 punte verdien en ‘n reserwe kampioen 1,5 punte.
c. Dubbel punte sal toegeken word by ‘n Nasionale Kampioenskap skou, ‘n kampioen sal 10 punte verdien en ‘n reserwe kampioen 6 punte.

Hierdie toekennings word jaarliks deur die genootskap gedoen, aan perde wat konstant deur die jaar presteer het. Hierdie toekennings strek van AJV tot AJV, gewoonlik van November tot die volgende jaar Oktober. Ons jaarlikse Nasionale Kampioenskappe tel dubbel punte. Daar is verskeie kategoriee wat beloon word, hierdie word jaarliks toegeken tydens die AJV:
• Merrievul
• Hingsvul
• Junior Merrie
• Junior Hings
• Senior Merrie
• Senior Hings
• Reunperd
• Kampioen Karperd – enkeltuig
In al hierdie agt kategoriee word slegs Kampioenskappe en Reserwe Kampioenskappe se punte in aanmerking geneem. 5 punte vir ‘n Kampioenskap 3 punte vir ‘n Reserwe Kampioenskap Dan word die volgende toekennings ook jaarliks gemaak tydens die AJV :
• Beste Drywer (Hindernis dryf)
• Springperd
o Novice
o Ope
• Lang lyne
• Nutsperd
o Novice
o Intermediêr
• Beste Paar Karperde
Hierdie vyf kategoriee word op die volgende basis gepunt:
• 1 ste plek – 5 punte
• 2de plek – 4 punte
• 3de plek – 3 punte
• 4de plek – 2 punte
• 5 de plek – 1 punt
Indien daar egter minder as vyf perde in ‘n klas ingeskryf is, sal die punte
dienooreenkomstig gewysig word, maw, indien drie perde ingeskryf is, sal eerste plek
slegs drie punte verdien, slegs twee perde ingeskryf sal die eerste plek slegs twee
punte verdien, ens.
Vanaf 2023 sal geen perde enige toekennings deel nie. Indien die punte van twee
perde gelyk op eindig aan die einde van die jaar, sal die perd wat die hoogste geplaas
is by die Nasionale Kampioenskappe as die wenner aangewys word. Indien daar
steeds geen wenner aangewys kan word na aanleiding van hierdie nie, sal die skou
naas die Nasionale Kampioenskappe.

Hierdie toekenning word ook jaarliks gemaak en strek van een kalender jaar na die volgende, maw Januarie tot Desember. Hierdie toekenning word normaalweg by HORSE OF THE YEAR SKOU gedoen. Vir hierdie toekenning word al die Noordelike skoue in berekening gebring. Elke klas waarin ‘n perd deelneem word in ag geneem behalwe die volgende klasse:

 • Kampioenskapsklasse
 • Dames dryf
 • Staljong klas

Die puntetoekennings vir hierde toekenning is as volg :

 • 1 ste plek – 5 punte 
 • 2de plek – 4 punte
 • 3de plek – 3 punte 
 • 4de plek – 2 punte
 • 5 de plek – 1 punt

Die perde wat die hoogste punt het na afloop van die kalender jaar word dan as volg beloon:

 • Eerste plek – R4000.00. Ons het ook ‘n geborgde Noodhulp Pakket vir 2017 
 • Tweede plek – R3000.00 
 • Derde plek – R2000.00
 • Vierde plek – R1000.00

Champion of Champions Point Allocation:
a. In any show where 25 or more horses are entered, a champion will be allocated 5 points and a reserve champion 3 points.
b. In any show where less than 25 horses are entered, a champion will be allocated 2,5 points and a reserve champion 1,5 points.
c. Double points to be allocated at a National Championships show, thus a champion will be allocated 10 points and a reserve champion 6 points.

These awards are awarded annually by the Society, to horses that have won consistently throughout the year. This time span for this award is from AGM to AGM, normally from November to the next year October. Our yearly National Show counts double points. There are various categories that earns awards, and this is done yearly at the AGM:
• Filly
• Colt
• Junior Mare
• Junior Stallion
• Senior Mare
• Senior Stallion
• Gelding
• Champion single harness
In all these eight categories only the Championship and Reserve Championship points are taken into consideration. 5 points for a Championship 3 points for a Reserve Championship The following awards are also done yearly at the AGM:
• Best Driver (Obstacle driving)
• Best Jumper
o Novice
o Open
• Long reining
• Best Utility Horse
o Novice
o Intermediate
• Best Pair Carriage Horses (Presentation as well as Open Drive)
These five categories are awarded on the following point system:
• 1st place – 5 points
• 2nd place – 4 points
• 3rd place – 3 points
• 4th place – 2 points
• 5th place – 1 point
From 2023 no horses will share any awards. If two horses end with an equal score after a year’s competition, the horse with the highest placing at the National Championships will be awarded the winner. If this still does not split the placings, the show with the highest number of entries after the National Championships will be used to determine the winner, etc.

This is also awarded annualy and stretches from beginning of calender year to the end of same calender year, in other word from January to December. This is awarded at the HORSE OF THE YEAR SHOW. For this award all the shows in the Northern Region are taken into consideration. Every class in which a horse competes are taken into consideration except for the following classes:

 •  Championship classes
 • Ladies Driving
 • Grooms Handlers

The points are awarded as follows:

 • 1st place – 5 points 
 • 2nd place – 4 points
 • 3rd place – 3 points 
 • 4th place – 2 points
 • 5th place – 1 point

The horses with the highest total by the end of the calendar year are then awarded as winners with the following price money:

 • First place – R4000.00. We have a sponsored first aid kit for 2017 as well
 • Second place – R3000.00 
 • Third place – R2000.00 
 • Fourth place – R1000.00

Rules

Levels:
Novice
Intermediate
Extreme
At Liberty

 

Score as follow:
1st place – 5
2nd place – 4
3rd place – 3
4th place – 2
5th place – 1

 

All horses are rated as NOVICE.
Once a horse reaches 20 points the horse is upgraded to INTERMEDIATE.
Once a horse reaches 40 points the horse is upgraded to EXTREME
Once a horse reaches 80 points the horse is upgraded to AT LIBERTY
Points are carried over from one level to the next level.

THE GRADING OF ANY HORSE ON A SENIOR LEVEL DOES NOT AFFECT THE GRADING ON ANY OTHER LEVEL.

Kampioen van Kampioene 2022 - Nationals

Documents to Download

Roll Of Honor

JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Paul Couzyn &amp Coralezet Erasasmus Roots and Wings Roots and Wings Pinnacle Stokkiesdraai
2021 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Stokkiesdraai
2018 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Endeavour Stokkiesdraai
2017 Barbara Reynecke Bar-Rey Stud MMC I’ve Been Spotted Bloemfontein
2016 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Equidome
2015 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Pure Perd IBS Dot Com Riversdal
2014 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Bloemfontein
2013 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Jacaranda
2012 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Riversdal
2011 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Jacaranda
2010 Coralezet Erasmus Hart-E Miniatuurperde Hart-E Deago Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Rivers Edge Robin Hood Dark Knight Bloemfontein
2007 Tertius & Alida le Roux Paddavlei Miniatuurperdjies MMC Cowboys Shane  
2006 Jeanie Kellerman Anje Stoet Hanmathys Prins Bloemfontein
2005 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations Paintbrush Cowboys Starlight Bay  
2004 Jeanie Kellerman Anje Stoet Hanmathys Prins Bloemfontein
2003 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations Paintbrush Cowboys Starlight Bay  
2002 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2001 Jeanie Kellerman Anje Stoet Hanmathys Prins  
2000 Pieter du Preez Elrani Stoet Elrani Rubi  
1999 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations Star Charming Challenge   
1998 Pieter du Preez Elrani Stoet Elrani Rubi  
1997 Pieter du Preez Elrani Stoet Elrani Rubi  
1995 Retha Pieters Double Pleasure Double Pleasure Kleinman  
1994 BG Smit BG Smit en Seuns BG Smit & Seuns Rubie  
1993 George Swart Rosimba Stoet Rosimba Numero Rand Easter Show
1992 Coralezet Erasmus / Zoe Morkel Hart-E Stoet Hart-E Maestro Rand Easter Show
1991 Welma Joubert Turns Burggraaf Turn Burggraaf Caspar  
1990 Welma Joubert Turns Burggraaf Turn Burggraaf Caspar Rand Easter Show
1989 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E 7th Heaven Pretoria Wonder Waters
1988 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn Pretoria Wonder Waters
1987 Sparks Erasmus Sparkle Stoet Sparkle Gallie Benoni
1986 Miemie Du Toit Jagersrus Stoet    
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Elma van der Walt Re-turn Miniatures Re-turn Jasper Tudor Stokkiesdraai
2021 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Stokkiesdraai
2018 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Stokkiesdraai
2017 Barbara Reynecke Bar-Rey Stud MMC I’ve Been Spotted Bloemfontein
2016 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Equidome
2015 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Pure Perd IBS Dot Com Riversdal
2014 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Bloemfontein
2013 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Jacaranda
2012 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Riversdal
2011 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Jacaranda
2010 Coralezet Erasmus Hart-E Miniatuurperde Hart-E Deago Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Rivers Edge Robin Hood Dark Knight Bloemfontein
1991 Welma Joubert Turn Burggraaf Turn Burggraaf Casper  
1990 Welma Joubert Turn Burggraaf Turn Burggraaf Casper  
1998 Coralezet Erasmus Hart-E Miniatuurperde Hart-E Pikkewyn Pretoria  Wonder Waters
1987 Sparks Erasmus Sparkle Miniatuurperde Sparkle Gallie Benoni
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Paul Couzyn &amp Coralezet Erasmus Roots and Wings Roots and Wings Pinnacle Stokkiesdraai
2021 Marina Joubert Mina’s Minis Mina’s Dominica Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Niknak Stokkiesdraai
2018 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Endeavour Stokkiesdraai
2017 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Impressive Snow Queen Bloemfontein
2016 Marina Joubert Mina’s Minis Oosie Silver Equidome
2015 Chappie Gertenbach Chapmar Miniatuurperde Chapmar Olympian Barbie Riversdal
2014 Abrie Beukes Stilgewacht Miniatuurperde Royal Oaks Impressive Delight Bloemfontein
2013 Hannes van der Walt Lapanzi Miniatuurperde Marialta Dark Knight Dark Angel Jacaranda
2012 Paul Lubbinge Lilliput Miniatuurperde Hart-E Final Fantasy Riversdal
2011 Tertius & Alida le Roux Paddavlei Miniatuurperdjies Alteroux Cindy’s Ice Jacaranda
2010 Abrie Beukes Stilgewacht Miniatuurperde Royal Oaks Impressive Delight Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008 Alta Marais Marialta Miniatuurperde Marialta Dark Knight Dark Angel Bloemfontein
2007 Ina van Aswegen Pure Perd Miniatuurperde Double Pleasure Bont-Muis  
2006 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Foxy  
2005 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Tina  
2004 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Tina  
2003 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Tina Bloemfontein
1994 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn’s Big Deal Rand Easter Show
1993 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn’s Big Deal Rand Easter Show
1989 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn’s 7th Heaven Pretoria  Wonder Waters
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Marco &amp Elizabeth Smit Two moons Hart-e Max a million stokkiesdraai
2021 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Cowboy’s Senor Destiny Stokkiesdraai
2018 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Stokkiesdraai
2017 Barbara Reynecke Bar-Rey Stud MMC AT I’ve Been Spotted Bloemfontein
2016 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Equidome
2015 Chris en Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC AT Gandolf the Great Riversdal
2014 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Bloemfontein
2013 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Jacaranda
2012 Arina Petit La Petite Miniature Stud Hart-E Deago Riversdal
2011 Tienie Liebenberg Dantie Miniatuurperde Marani Mufasa Jacaranda
2010 Abrie Beukes Stilgewacht Miniatuurperde Royal Oaks Platinum Pleasure (imp) Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Rivers Edge Robin Hood Dark Knight Bloemfontein
2003 Chris en Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations Paintbrush Cowboys Starlight Bay Bloemfontein
1991 Welma Joubert Turn Burggraaf Turn Burggraaf Casper  
1990 Welma Joubert Turn Burggraaf Turn Burggraaf Casper  
1987 Sparks Erasmus Sparkle Miniatuurperde Sparkle Gallie Pretoria  Wonder Waters
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Ronel Janse van Rensburg Great expectiations Miniature stud Gems Nina’s pretty balarina Stokkiesdraau
2021 Gerda Fourie Qtipie Hart-E Just Beka Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Marina Joubert Mina’s Minis Outeniqua Rocky’s Fanfare Stokkiesdraai
2018 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Endeavour Stokkiesdraai
2017 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Impressive Foxtrot Bloemfontein
2016 Marina Joubert Mina’s Minis Oosie Silver Equidome
2015 Paul Lubbinge Lilliput Miniatuurperde Periones Motzarts Fantasy Riversdal
2014 Abrie Beukes Stilgewacht Miniatuurperde Royal Oaks Impressive Delight Bloemfontein
2013 Hannes van der Walt Lapanzi Miniatuurperde Marialta Dark Knight Dark Angel Jacaranda
2012 Deon & Machel van Niekerk DeMac Miniatuurperde Pure Perd Kid’s Irish Coffee Riversdal
2011 Tertius & Alida le Roux Paddavlei Miniatuurperdjies Alteroux Cindy’s Ice Jacaranda
2010 Abrie Beukes Stilgewacht Miniatuurperde Royal Oaks Impressive Delight Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2003 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Tina Bloemfontein
1989 Pieter du Preez Elrani Stoet   Pretoria  Wonder Waters
eo.
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 annerie de Wet Happy Hooves Happy Hooves Eli Stokkiesdraai
2021 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Dorian Gray Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Bucks Texas Ranger Stokkiesdraai
2018 Hannerie de Wet Happy Hooves Miniatures Roots and Wings Lego Stokkiesdraai
2017 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC ZF Rico Bloemfontein
2016 Hester Du Bruyn Danhester Stoet Stilgewacht Noble Jabulani Equidome
2015 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet Pure Perd IBS Dot Com Riversdal
2014 Deon & Machel van Niekerk DeMac Miniatuurperde DeMac Magic Tornado Bloemfontein
2013 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC AT Senor Hot Spots Jacaranda
2012 Gawie & Willem Naude Eduan Boerdery Eduan TG’s Joker Riversdal
2011 Arina Petit La Petite Miniature Stud  Hart-E Deago Jacaranda
2010 Coralezet Erasmus Hart-E Stud  Hart-E Deago Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2007 Gawie & Willem Naude Eduan Boerdery Eduan Spirited Ghoeroe Bloemfontein
2006 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Cowboys Top Gun Bloemfontein
2005 Ina van Aswegen Pure Perd Stoet MMC Cowboys Kool Kid Bloemfontein
2004 Lucia Burger Les Chevaux MMC Cowboys Firecracker Bloemfontein
2003  Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creation MMC Cowboys Bonsai Bloemfontein
2002 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2001 Pieter du Preez Elrani Stoet Elrani Pronk Benoni
1990 Coralezet Erasmus Hart-E Stud  Hart-E Maestro Rand Easter Show
1987 Coralezet Erasmus Hart-E Stud  Hart-E Pikkewyn Benoni
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Paul Couzyn &amp Coralezet Erasmus Roots and Wings Roots and Wings Pinnacle Stokkiesdraai
2021 Marina Joubert Mina’s Minis Mina’s Dominica Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Niknak Stokkiesdraai
2018 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Lady Guinevere Stokkiesdraai
2017 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Impressive Snow Queen Bloemfontein
2016 Paul Couzyn & Coralezet Erasmus Roots and Wings Roots and Wings Khaleesi Equidome
2015 Paul Lubbinge Lilliput Miniatuurperde MMC Lilly of the Valley Riversdal
2014 Deon & Machel van Niekerk DeMac Miniatuurperde DeMac Carabella Mia Bloemfontein
2013 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Impressive Magnolia Jacaranda
2012 Paul Lubbinge Lilliput Miniatuurperde Outeniqua Hi Jinx Riversdal
2011 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Endeavour Jacaranda
2010 Marius Ernst Marani Miniatuurperde Marani Renske Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008  Alta Marais Marialta Miniatuurperde Marialta Dark Knight Dark Angel Bloemfontein
2007 Gawie & Willem Nel Eduan Boerdery Eduan Grace Bloemfontein
2006 Hendrik Nel Apache Miniatuurperde Apache Arabian Girl Bloemfontein
2005 Alta Marais Marialta Miniatuurperde Marialta Amber Bloemfontein
2004 Ina van Aswegen Pure Perd Miniatuurperde Pure Perd Marylyn Bloemfontein
2003  Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Charming Golden Girl Bloemfontein
2002 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2001 Rene Varejes   Beautiful Star Benoni
2000 Mnr MG Smalberger   Starlight  
1999 Hendrik Nel Apache Miniatuurperde Apache Tiekie Girl  
1998 Mnr MG Smalberger   Queenie’s Baby  
1997 Pieter en Elsa du Preez Elrani Miniatuurperde Elrani Koraaltjie  
1996 Mev EMJ Fouche Hirtenheim Miniatuurperde Hirtenheim Christelle  
1995 Retha Pieters Double Pleasure Miniatuurperde Double Pleasure Cheeky Girl   
1994 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn’s Big Deal Rand Easter Show
1993 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Pikkewyn’s Big Deal Rand Easter Show
1992 Pieter en Elsa du Preez Elrani Miniatuurperde Elrani Renschia Rand Easter Show
1991 George Swart Rosimba Miniatuurperde Rosimba Target Rand Easter Show
1990 Pieter en Elsa du Preez Elrani Miniatuurperde Elrani Nandi  
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Welma vn der Walt Re-turn Miniatures Re-turn Jasper Tudor Stokkiesdraai
2021 Gerda Fourie Qtipie Miniatures Qtipie I’m A Happy Appy Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Paul Couzyn & Coralezet Erasmus Roots and Wings Miniatures Roots and Wings Nostrovia Stokkiesdraai
2018 Marina Joubert Mina’s Minis Mina’s Best For Last Stokkiesdraai
2017 Gerda Fourie  Qtipie Miniatuurperde Qtipie Clever Kinda Boy  Bloemfontein
2016 Marina Joubert  Mina’s Minis MMC MB Paquita Equidome
2015 Tertius & Alida le Roux  Paddavlei Miniatuurperdjies  Alteroux Passio-Nut  Riversdal
2014 Abrie Beukes  Stilgewacht Miniatuurperde Stilgewacht Noble Jabulani Bloemfontein
2013 Chris & Marina van der Merwe  Magnificent Miniature Creations  MMC Impressive Fandango Jacaranda
2012 Colts & Fillies were combined     Riversdal
2011 Tertius & Alida le Roux Paddavlei Miniatuurperdjies Alteroux Turn Black Zambuka  Jacaranda
2010 Marius Ernst Marani Miniatuurperde  Marialta Dark Knight’s Silverado  Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008  Gawie & Willem Naude  Eduan Boerdery  Eduan Spirited Ghoeroe  Bloemfontein
2007 Gawie & Willem Naude  Eduan Boerdery Eduan Geluk  Bloemfontein
2006 Chris & Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations  MMC Ima Cowboy 2 Bloemfontein
2005 Chris & Marina van der Merwe  Magnificent Miniature Creations  MMC Cowboys Top Gun  Bloemfontein
2004 Ina van Aswegen  Pure Perd Miniatuurperde MMC Cowboys Kool Kid  Bloemfontein
2003  Abrie Beukes  Stilgewacht Miniatuurperde  Stilgewacht Shaka Bloemfontein
2002 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
1987 Coralezet Erasmus  Hart-E Stud  Hart-E Miko  Benoni
pulvinar dapibus leo.
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2021 Gerda Fourie Qtipie Miniatures Qtipie Nikita Cowhouse Market
2023 Coralezet Erasmus hart-e Stud Hart-e Shuruga Stokkiesdraai
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Narnia Stokkiesdraai
2018 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Niknak Stokkiesdraai
2017 Coralezet Erasmus Hart-E Stoet Hart-E Lilli Marlene Bloemfontein
2016 Chris en Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations MMC Impressive Snow Queen Equidome
2015 Chappie Gertenbach Chapmar Miniatuurperde Chapmar Olympian Barbie Riversdal
2014 Colts & Fillies were combined     Bloemfontein
2013 Colts & Fillies were combined     Jacaranda
2012 Paul Lubbinge Lilliput Miniatuurperde Hart-E Final Fantasy Riversdal
2011 Colts & Fillies were combined     Jacaranda
2010 Colts & Fillies were combined     Jacaranda
2009 NO NATIONAL CHAMPIONSHIPS       
2008  Ina van Aswegen Pure Perd Miniatuurperde Pure Perd Dark Fever Bloemfontein
2007 Alta Marais Marialta Miniatuurperde Marialta Chleo Bloemfontein
2006 Chris en Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations  MMC Classic Elegance Bloemfontein
2005 FH van Coller Vanco Stoet Vanco Seabiscuit Bloemfontein
2004 Ina van Aswegen Pure Perd Miniatuurperde Dizneyland Eclipse Bloemfontein
2003  Chris en Marina van der Merwe Magnificent Miniature Creations Brewers Supreme Ballerina Bloemfontein
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Evi van Dyk Vygeboom Miniatures Marialta Dark Knights Dark Velvet Stokkiesdraai
2021 Evi van Dyk Vygeboom Miniatures Marialta Dark Knights Dark Velvet Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Gerda Fourie Qtipie Miniatures Qtipie Tokkelos Stokkiesdraai
2018 Jaceline Venter Huckleberry Farm Bar-Rey Bronco Billy Stokkiesdraai
2017 Barbara Reynecke Bar-Rey Feedlots LA Nonnie DK Robin Stokkiesdraai
JAAR / YEAR EIENAAR / OWNER  STOETNAAM / NAME OF STUD NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE  VENUE
2023 Zandi Fourie Miajoy Qtippies Buttercup Stokkiesdraai
2021 Gerda Fourie Qtipie Miniatures Qtipie Tokkelos Cowhouse Market
2020 NO SHOWS DUE TO COVID 19      
2019 Gerda Fourie Qtipie Miniatures MMC At Ever So Clever Stokkiesdraai
2018 Scott Moffatt Tylucas Equine Stud Outeniqua Firefly Stokkiesdraai

SA Miniature Horse of the Year Awards

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

2018

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

2017

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

MMC I’ve Been Spotted

2017

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

2016

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

2015

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

2014

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

2018

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

2017

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

2016

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

2015

Paul Lubbinge

Lilliput Miniature Horses

Periones Motzart’s Fantasy

2014

Abrie Beukes

Stilgewacht Miniatuurperde

Royal Oaks Impressive Delight (share)

2014

Hannes van der Walt

Lapanzi Miniatuurperde

Marialta Dark Knight Dark Angel (share)

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Evi van Dyk

Vygeboom Miniatures

Hart-E Max A Million

2018

Chris en Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creations

MMC Cowboy’s Senor Destiny

2017

Chris en Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creations

MMC ZF Rico (share)

2017

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Just Valentino (share)

2016

Martin Venter

Mini Madness

Mni Madness Milk and Honey

2015

Ina van Aswegen

Pure Perd Miniatuurperde

Pure Perd IBS Dot Com

2014

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

MMC Cowboy’s Legacy

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Coralezet Erasmus

Hart E Stud

Hart E Niknak

2018

Coralezet Erasmus

Hart E Stud

Hart E Lady Guinevere

2017

Chris en Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creations

MMC Impressive Snow Queen

2016

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Kaylia

2015

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Izabella

2014

Paul Couzyn / Coralezet Erasmus

Roots and Wings

Roots and Wings Hugs and Kisses

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Marius Stoltz

Little Fantasy Miniatures

Eduan HS Valiant

2018

Paul Couzyn & Coralezet Erasmus

Roots and Wings

Roots and Wings Monty

2017

Gerda Fourie

Qtipie Miniatuurperde

Qtipie Clever Kinda Boy

2016

Marius Stoltz

Little Fantasy Miniatures

Marialta Silver Star

2015

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Jesse James (share)

2015

Chris en Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creations

MMC ZF Rico (share)

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Hannerie de Wet

Happy Hooves

Happy Hooves Callypso

2018

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Niknak

2017

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Lilli Marlene

2016

Paul Couzyn / Coralezet Erasmus

Roots and Wings

Roots and Wings Khaleesi

2015

Mnr NF Gertenbach

Chapmar Miniatuurperde

Chapmar Olympian Barbie

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Gerda Fourie

Qtipie Miniatures

Qtipie Tokkelos

2018

Jaceline Venter

Huckleberry Farm

Bar-Rey Spirit

2017

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

La Nonnie DK Robin (share)

2017

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

MMC DK Cremdalla Crem (share)

2016

Marius Stoltz

Little Fantasy Miniatures

Outeniqua Hi-Regard

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Jaceline Venter

Huckelberry Farm

Bar-Rey Spirit (Share)

2019

Scott Moffatt

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly (Share)

2018

Scott Moffat

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly

2017

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

MMC Chariots of Fire

2016

Scott Moffatt

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly

2015

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari

2014

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Evi van Dyk

Vygeboom Miniatures

Vygeboom Picasso

2018

Scott Moffat

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly

2017

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari

2016

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari

2015

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari (share)

2015

Scott Moffatt

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly (share)

2014

Juanita Duffield

Majestic Miniature Horses

Outeniqua Rocky’s Ferrari (share)

2014

Scott Moffatt

Tylucas Equine Stud

Outeniqua Firefly (share)

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Evi van Dyk

Vygeboom Miniatures

Timios Zander & Timios Zeva

2018

Evi van Dyk

Vygeboom Miniatuurperde

Timios Zander & Timios Zander

2017

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

MMC Chariots of Fire & Arbeid Adel Mia

2016

Barbara Reynecke

Bar Rey Miniatuurperde

Marialta Champagne’s Barcardi & Vygeboom Coco

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Zandi Fourie

MiaJoy Miniatures

Eduan Vindicator’s Novice

2018

Hester du Bruyn

Danhester Miniatuurperde

Pure Perd Mani’s Toy 4 U

2017

Hester du Bruyn

Danhester Miniatuurperde

Pure Perd Mani’s Toy 4 U

2016

Chantal Venter

Lene Bell Miniatuurperde

Cherubyn Glamour & Speed

2015

Suzette Ostreim

Equizette Miniature

Hart-E Gucci

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Marina Joubert

Mina’s Minis

Oosie Silver (Share)

2019

Marina Joubert

Mina’s Minis

Mini Madness Lady Eliza Joe (Share)

2019

Jaceline Venter

Huckelberry Farm

Bar-Rey Spirit (Share)

2018

Marina Joubert

Mina’s Minis

Oosie Silver

2017

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

2016

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

2019

Marina Joubert

Mina’s Minis

Oosie Silver

2018

Jaceline Venter

Huckleberry Farm

Bar Rey Spirit

JAAR / YEAR

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

MERIETE / MERIT

2020

NO SHOWS DUE TO COVID 19

 

 

 

2019

Arina Petit

La Petite Miniatures

Hart-E Deago

Double Platinum (400 points)

2019

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

Gold (200 points)

2018

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Endeavour

Silver (100 points)

2017

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

Platinum (300 points)

2016

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

Gold (200 points)

2015

Arina Petit

La-Petite Miniatures

Hart-E Deago

Silver (100 points)

JAAR / YEAR

TELER / BREEDER

EIENAAR / OWNER 

STOETNAAM / NAME OF STUD

NAAM VAN PERD / NAME OF HORSE 

DVG / DOB

2020

Imported

Chris & Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creation

CCMF Im All That

25 April 2004

2019

Imported

Evi van Dyk

Vygeboom Miniatures

Royal Oaks Platinum Pleasure

06 February 2006

2018

Imported

Nonna Roos

La Nonnie

Rivers Edge Robin Hoods Dark Knight

22 April 2000

2017

Coralezet Erasmus

Coralezet Erasmus

Hart-E Stud

Hart-E Annabel

01 January 2002

2016

V Graves, S Seth & G Johnson

Chris and Marina van der Merwe

Magnificent Miniature Creations

Paintbrush Cowboys Starlight Bay

23 June 1995